HyperLink
Βρες επιχείρηση
  Κατηγoρία
 
  
Τηλέφωνο   Περιοχή   Ταχ. Κώδικας  
 
    Clear
 
Κύπρος  
 
Ελλάδα
Χρήσιμα Τηλέφωνα  
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική της εταιρείας Argous Blue Ltd σε ό, τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της (από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως «χρήστες»), θα ακολουθήσει την πιο κάτω πολιτική:

1. Τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της εταιρείας www.businesslink.com.cy και/ή κατά τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει μέσω αυτής, πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία - δεδομένα που αφορούν το άτομο σας, όπου αυτά θεωρούνται ως τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, επάγγελμα, ηλικία, Αρ. Ταυτότητος, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, κλπ.), με σκοπό να ενεργοποιηθούν κάποιες υπηρεσίες (newsletters κτλ.) για λογαριασμό σας, αλλά και για να εξασφαλίσουμε δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την οποίαν απαιτείται η ρητή συγκατάθεση σας, ώστε να σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας.

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Argous Blue Ltd δεν επιτρέπει τη δημόσια (ελεύθερη) πρόσβαση στον κατάλογο προσωπικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών της, εκτός από την εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση τους η όποια καταχωρείτε και στην ιστοσελίδα www.businesslink.com.cy.

Με αυτό τον τρόπον η εταιρεία Argous Blue Ltd διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και μόνο. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι κανονισμοί και/ή διατάξεις του νόμου περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία Argous Blue Ltd στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε σχέση με το διαδίκτυο. Τυχόν στοιχεία που αφορούν το πρόσωπό σας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), διατηρούνται με ασφάλεια για τη χρονική περίοδο κατά την οποίαν ισχύει η εγγραφή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία Argous Blue Ltd.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που δηλώνονται στην εταιρεία Argous Blue Ltd και αρχειοθετούνται, γίνεται αποκλειστικά από αυτήν, αποσκοπώντας στην υποστήριξη της αγαστής συνεργασίας και/ή για στατιστικούς λόγους.

2. Χρήση cookies
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της εταιρείας Argous Blue Ltd, οι ιστοσελίδες στις οποίες εισέρχεστε, όπως και τα τυχόν cookies που περιέχονται, ενδεχομένως να «αποθηκεύονται» στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Με τον όρο cookies εννοούμε τα αρχεία (κείμενα) τα οποία χρησιμοποιεί ο κεντρικός server της εταιρείας Argous Blue Ltd για να αναγνωρίζει τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή.

Ο λόγος που αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή είναι για να διενεργηθεί ή να διευκολυνθεί η επικοινωνία σας διά μέσου του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί.

Τα εν λόγω cookies σημειώνουν και αρχειοθετούν μόνο τα επιμέρους σημεία της ιστοσελίδας τα οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Εναπόκειται στον χρήστη κατά πόσο επιθυμεί να ρυθμίσει τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ούτως ώστε είτε να αποδέχεται τα cookies, είτε να τον ειδοποιεί κάθε φορά που εκδίδεται ένα cookie, είτε ακόμα και να απορρίπτει την εγκατάσταση cookies.

3. Παροχή πληροφοριών
Ο χρήστης πιθανόν να λαμβάνει από καιρού εις καιρόν πληροφορίες που αφορούν άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας Argous Blue Ltd, τα οποία ο χρήστης μπορεί να εκμεταλλευτεί κατόπιν εγγραφής. Επιπλέον, στον χρήστη προσφέρεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε έρευνες που διεξάγει η εταιρεία Argous Blue Ltd και/ή οι εταιρείες που συνεργάζονται με αυτή και οι οποίες ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

4. Χρήστες κάτω των 18
Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της γονικής συγκατάθεσης για χρήστες κάτω των 18 ετών από τον αρμόδιο γονέα/ κηδεμόνα, σε περίπτωση εγγραφής σε οποιαδήποτε υπηρεσία που απαιτεί δήλωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Argous Blue Ltd

5. Επεξεργασία και προστασία δεδομένων
Πιο κάτω περιγράφεται η πολιτική της εταιρείας Argous Blue Ltd σε σχέση με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων (εφεξής αναφέρονται ως «πληροφορίες»), τις οποίες γνωστοποιούν στην εταιρεία Argous Blue Ltd οι χρήστες της ιστοσελίδας www.businesslink.com.cy, σε περίπτωση που αυτοί το επιθυμούν, είτε για να αποστείλουν βιογραφικά τους σημειώματα για αναζήτηση πρόσληψης, είτε σε περίπτωση αποστολής και/ή σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και/ή γενικότερα πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και/ή κατά τη συμμετοχή σε tests που διεξάγονται μέσω της ιστοσελίδας και/ή σε περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλουν αυτές τις πληροφορίες ή/και επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εταιρεία Argous Blue Ltd

Η εταιρεία Argous Blue Ltd δεν προχωρεί εν γνώσει της στη συλλογή πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδομένα από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Η εταιρεία Argous Blue Ltd έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο τυχόν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των επισκεπτών και/ή χρηστών με την εταιρεία Argous Blue Ltd μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ισχύει και με τις πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτής.

Argous Blue Ltd δηλώνει ότι συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα που της παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να σχετίζονται με πραγματογνώμονες και/ή οικονομικούς ελεγκτές, εταιρείες φιλοξενίας δικτύου, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας.

Η εταιρεία Argous Blue Ltd διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκαλύπτει σε αυτά τα πρόσωπα πληροφορίες με όσο το δυνατό πιο ανώνυμο τρόπο, προσωπικά δεδομένα, στο βαθμό που αυτό έχει σχέση με τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών από τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι λογισμικού της εταιρείας Argous Blue Ltd, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς τροποποίησης, εξέλιξης, ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης του λογισμικού.

Σύμφωνα πάντα με το Νόμο, η εταιρεία Argous Blue Ltd διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία έχει συλλέξει, εφόσον καλόπιστα θεωρεί ότι το απαιτεί ο Νόμος, ή σε κάθε περίπτωση που θεωρεί ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώραν παράνομη δραστηριότητα, ή προκειμένου να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την ασφάλειά της, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και/ή χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας ή με σκοπό να ανταποκριθεί σε τυχόν κατάσταση ανωτέρας βίας.

Εάν οι επισκέπτες και/ή χρήστες θέλουν να αλλάξουν ή να διαγράψουν τις προσωπικές τους πληροφορίες από τα αρχεία της εταιρείας Argous Blue Ltd, πρέπει να ειδοποιήσουν την εταιρεία γραπτώς, δηλώνοντας ρητά την αλλαγή που επιθυμούν και/ή τη διαγραφή τους. Υπάρχει το ενδεχόμενο η εταιρεία Argous Blue Ltd να επικοινωνήσει ακολούθως μαζί τους με σκοπό να επαληθεύσει τη δήλωσή τους προτού προχωρήσει σε αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να παραμένουν στα αρχεία της εταιρείας Argous Blue Ltd, οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί κατά καιρούς με τους επισκέπτες και/ή χρήστες, ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας αγοράς εργασίας που διεξάγει.

Η εταιρεία Argous Blue Ltd λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης των πληροφοριών των επισκεπτών και/ή χρηστών τις οποίες ελέγχει. Παρά ταύτα, λόγω του ότι σχεδόν κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια και παρόλο που η εταιρεία Argous Blue Ltd καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύει τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και/ή χρηστών της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται σε καμιά περίπτωση την ασφάλεια των εξυπηρετητών της (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη προς τους εξυπηρετητές (servers) της εταιρείας Argous Blue Ltd ή της οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέρχεται υπό τον έλεγχο της εταιρείας Argous Blue Ltd ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μέσω του ή σε διασύνδεση με την παρούσα ιστοσελίδα.

Η εταιρεία Argous Blue Ltd διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, χωρίς επιπλέον έγκριση και συναίνεση των επισκεπτών και/ή χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, τυχόν πληροφορίες που έχει συλλέξει, προς τρίτα μέρη, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες στρατηγικών συμμαχιών με αυτά, ή σε περίπτωση μεταβίβασης της ίδιας της εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν ή των τυχόν θυγατρικών της, σε περίπτωση συγχώνευσης, ή ενοποίησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η εταιρεία Argous Blue Ltd ή τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν ή θυγατρικές της επιχειρήσεις ή σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης μέρους των κεφαλαίων ή επιχειρηματικών κλάδων της ή των συνδεδεμένων με αυτήν ή θυγατρικών της εταιρειών.

6. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation) και ως εκάστοτε τροποποιείται).

Οι εταιρίες και/ή αυτοεργοδοτούμενοι που καταχωρούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στον τηλεφωνικό κατάλογο www.Businesslink.com.cy, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας καταχώριση, μεσώ email και/ή άλλων τρόπων ή εντύπων συγκατατίθενται όπως τα στοιχεία αυτά δηλώνονται ως εταιρικά στοιχεία και/ή στοιχεία επικοινωνίας που επιθυμούν να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.businesslink.com.cy, καθώς επίσης συγκατατίθενται και στο να παραλαμβάνουν ενημερώσεις και/ή ενημερωτικά e-mail ή SMS, από την ARGOUS BLUE LTD και/ή ενημερώσεις πελατών αυτής. Οι εταιρίες και/ή αυτοεργοδοτούμενοι συγκατατίθενται και κατανοούν ότι τα email και τα κινητά τηλέφωνα τα οποία καταχωρούνται ως στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας τους και/ή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θεωρούνται στοιχείο αυτών, όπως το τηλέφωνο, φαξ, χάρτης, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ. και επιθυμούν αυτά να δημοσιοποιηθούν στο ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο businesslink.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Συγκατατίθεμαι όπως παρέχω στην Argous Blue Ltd και στον ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο Businesslink.com.cy τα πιο πάνω προσωπικά μου δεδομένα, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου 138 (Ι) του 2001, και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - General Data Protection Regulation) και ως εκάστοτε τροποποιείται).

Οι όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας, τους οποίους ο επισκέπτης και/ή χρήστης αποδέχεται στο σύνολό τους μαζί με τους παρόντες όρους σε κάθε επίσκεψή του στην ιστοσελίδα www.business.com.cy, ισχύουν στο σύνολό τους.
© 2011 ARGOUS BLUE LTD. All Rights Reserved.
Όροι Χρήσης  |  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Developed by Polymedia
Powered by Polymedia Business Manager
Αρχική
Εμείς
Υπηρεσίες
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Κύπρος
Ελλάδα
Δρόμοι & Χάρτες
Βρες οδό
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος
Έρευνα για Ταχ. Κώδικα
Έρευνα για Περιοχή
Έρευνα για Ταχ. Θυρίδα
Δωρεάν Καταχώρηση
Γίνε Συνδρομητής
Τα Σχόλιά Σας
FAQ
Downloads
Συνδέσεις
Επικοινωνία